Ako

Ako vyrobiť origami lotos

Ako vyrobiť origami lotos

Položte svoj origami papier na rovný povrch

Položte papier tak, aby bol vzor na stole lícom nadol

Papier priečne preložte a dobre pokrčte

Rozbaliť

Zložte šikmo druhým spôsobom

Opäť rozbaľte. Váš príspevok by mal vyzerať takto.

Roh preložte smerom do stredu

Urobte to pre všetky 4 rohy

Rohy opäť preložte do stredu

Teraz ste rohy pre každý roh dvakrát preložili do stredu

Rohy po tretíkrát preložte do stredu

Otočte papier

Rohy preložte z tejto strany do stredu

Ďalej rohy mierne a čo najrovnomernejšie sklopte

Mierne prehnutý roh stlačte dole a potiahnite spodnú stranu nahor, aby bola takmer vo vnútri. Je ťažké to vysvetliť a urobiť, ale fotografie by mohli pomôcť ...

Urobte to pre všetky štyri rohy. Toto sú vaše okvetné lístky

Zopakujte to, aby ste vytvorili ďalšie 4 okvetné lístky, ak sa papier trochu roztrhne, nestresujte sa

Otočte stranu a sklopte spodné štyri trojuholníky, aby vytvorili listy

Hotový :)


Pozri si video: Origami Rose Jo Nakashima (Január 2022).